В онлайн-казино FAVBET з’явились обов’язкові ліміти

Тепер для гри на сайті та в додатках популярного ліцензійного закладу FAVBET користувачам необхідно попередньо встановити два ліміти — на суму депозитів та час гри.

Повідомлення про обов’язкові ліміти зареєстровані користувачі Favbet отримуватимуть після авторизації на сайті або в додатках, а нові — після успішної реєстрації. Встановити ліміти можна одразу ж у вікні з повідомленням або в розділі «Відповідальна гра» особистого кабінету гравця. 

Такі зміни в політиці відповідальної гри казино впровадило відповідно до Указу Президента №234/2024 та Рішення РНБО від 20 квітня 2024 року, що направлені на захист добробуту українських гравців.

Згідно з новими регуляторними рішеннями, обидва ліміти є обов’язковими для продовження гри, а змінювати їх можна лише один раз протягом календарного місяця.

Окрім обов’язкових лімітів на суму депозиту та час гри, для користувачів FAVBET також доступні гнучкі обмеження максимальної суми програшу та розміру ставки. Ці ліміти можуть бути встановлені строком на день, тиждень або місяць та змінені у будь-який час.

Додатково гравці можуть скористатись функціями «Перевірка реальності» для нагадування про час гри та «Самовиключення», щоб взагалі закрити собі доступ до здійснення ставок або поповнення депозиту на певний час. При цьому зберігатиметься можливість авторизації та виводу коштів.

«Ми завжди підтримуємо державні рішення, що сприяють комфорту та безпеці гравців. Впевнені, що наші користувачі з розумінням поставляться до нововведень, адже відповідальне ставлення до гри — гарантія того, що азартні розваги приноситимуть тільки позитивні емоції», — кажуть у FAVBET.

FAVBET — українська iGaming-компанія та оператор одного з найбільших легальних онлайн-казино України. З 2023 року компанія є головним меценатом проєкту із впровадження в Україні комплексної системи із запобігання ігровій залежності.

Зараз в межах проєкту триває розробка державного стандарту соціальної послуги «Соціально-психологічна реабілітація осіб з ігровою залежністю» та вже було відкрито унікальний «Простір життя» — перший спеціалізований центр допомоги людям з ризиком ігрової залежності, їх сім’ям та близьким.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ». Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

В онлайн-казино FAVBET появились обязательные лимиты

Теперь для игры на сайте и в приложениях популярного лицензионного онлайн-казино FAVBET пользователям необходимо предварительно установить два лимита — на сумму депозитов и время игры.

Сообщения об обязательных лимитах зарегистрированные пользователи Favbet будут получать после авторизации на сайте или в приложениях, а новые — после успешной регистрации. Установить лимиты можно сразу же в открывшемся окне с сообщением или в разделе «Ответственная игра» личного кабинета игрока.

Такие изменения в политике ответственной игры казино внедрило в соответствии с Указом Президента №234/2024 и Решением СНБО от 20 апреля 2024 года, которые направлены на защиту благополучия украинских игроков.

Согласно новым регуляторным решениям, оба лимита обязательны для продолжения игры, а изменять их можно только один раз в течение календарного месяца.

Кроме обязательных лимитов на сумму депозита и время игры, для пользователей FAVBET доступны гибкие ограничения максимальной суммы проигрыша и размера ставки. Эти лимиты могут быть установлены сроком на день, неделю или месяц и изменены в любое время.

Дополнительно игроки могут воспользоваться функциями «Проверка реальности» для напоминания о времени игры и «Самоисключение», чтобы вообще закрыть доступ к осуществлению ставок или пополнению депозита на определенное время. При этом сохраняется возможность авторизации и вывода средств.

«Мы всегда поддерживаем государственные решения, способствующие комфорту и безопасности игроков. Уверены, что наши пользователи с пониманием отнесутся к нововведениям, ведь ответственный подход к игре — гарантия того, что азартные развлечения будут приносить только положительные эмоции», — говорят в FAVBET.

FAVBET — украинская iGaming-компания и оператор одного из самых крупных легальных онлайн-казино Украины. С 2023 года компания является главным меценатом проекта по внедрению в Украине комплексной системы по предотвращению игровой зависимости.

Сейчас в рамках проекта идет разработка государственного стандарта социальной услуги «Социально-психологическая реабилитация лиц с игровой зависимостью» и уже было открыто уникальное «Пространство жизни» — первый специализированный центр помощи людям с риском игровой зависимости, их семьям и близким.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ». Лицензия на осуществление деятельности по организации и ведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана КРАИЛ №137 от 05.04.2021, с изменениями.